Individuen die bij elkaar gebracht zijn om samen een taak te vervullen vormen een team. Als individueel teamlid kom je, in de samenwerking met de ander, jouw persoonlijke thema’s en, vaak onbewuste, patronen (gedrag, gevoel, denken) tegen. In het beste geval sluiten jouw innerlijke patronen aan bij de patronen van de andere teamleden. Jullie versterken elkaar in het bereiken van het gezamenlijke doel en werken naar tevredenheid met elkaar samen. Hierdoor groei jij als persoon en ook de gezondheid van het team vaart er wel bij.

Geef de teamsamenwerking een boost door verandering van binnenuit

In bepaalde perioden, bijvoorbeeld in tijden van verandering, kan het gebeuren dat je de samenwerking met de ander ervaart als een moeizaam en soms pijnlijk proces. Je hebt nog steeds de intentie om het gezamenlijk doel te bereiken en toch lukt het je niet om jouw energie optimaal in te zetten voor je taak. Dit komt omdat je innerlijk bent weggegaan van je gezonde patronen. In het contact met de ander vloeit een deel van jouw energie weg naar jouw, eveneens vaak onbewuste, overlevingspatronen. Op zo’n moment kan het helder krijgen van je onbewuste patronen (gezonde en overlevingspatronen) het teamproces weer een positieve stimulans geven. Dit helder krijgen van innerlijke patronen kan op een snelle manier door middel van de methode van de spiegelresonantie. In een bijeenkomst met jouw teamgenoten laat deze methode je kijken naar jezelf. Je wordt je bewust van je patronen. Je ziet en ervaart hoe de patronen van jou en je collega’s onderling op elkaar ingrijpen, mekaar versterken en hoe ze de samenwerking van jou met de ander beïnvloeden.

De bijeenkomst is een open, zonder oordeel, ontmoeten van jezelf en van de ander. Jij kijkt naar jezelf en laat de ander met je meekijken, -voelen en -ervaren. Doordat je jezelf laat zien, horen en ervaren word je herkenbaar en dus meer betrouwbaar voor die ander. Je krijgt meer begrip en gevoel voor jezelf en de ander. Dit heeft een positieve invloed op jouw verbinding met de ander en de teamcohesie.

naar meer cohesie en gezondheid

van het team

door

spiegelresonantie

ENKELE ERVARINGEN

SNEL EN EFFECTIEF

Het werkproces en de methode van de interactieve spiegelresonantie

Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt met de opdrachtgever de toedracht en de opzet van de bijeenkomst doorgesproken.

Tijdens de bijeenkomst formuleren opdrachtgever en teamleden het gezamenlijke team-doel. In het licht van dit, door allen gedragen, doel bepaalt en formuleert elk teamlid zijn / haar individuele focus samengevat in één zin.

De teamleden gaan beurtelings aan de slag met hun persoonlijke focus. Als teamlid kies je een collega die voor jou in resonantie wil gaan met het gezamenlijke team-doel. Je gaat in interactie met deze collega-vertegenwoordiger van het team-doel. Hierna kies je een ander teamlid. Je plaatst deze collega op een plek in de ruimte en je vraagt hem / haar om te resoneren met één woord uit jouw focus-zin. Het woord dat je kiest is het woord dat op dat moment jouw aandacht trekt. Tijdens het interactieve proces met de vertegenwoordigers van het team-doel en het eigen focuswoord worden in een kort tijdsbestek jouw valkuilen, en jouw unieke mogelijkheden en kansen gespiegeld. Je krijgt de nodige duidelijkheid om in de praktijk van alledag jouw taak weer op te pakken met gezonde kracht. Je beschikt over nieuwe mogelijkheden om het gezamenlijke doel te bereiken.