Het opstellen van het verlangen is een methode om jouw innerlijke psychische waarheid te "ont-sluiten". Je kijkt, je hoort, je voelt en ervaart bewust. Alsof je in een spiegel kijkt en herkent wat je ziet als een deel van jezelf, als deel van een ouder, een (over)grootouder, een familielid of een betekenisvolle ander.

Het kan zijn dat je, wat zich toont, niet meteen herkent. Je psyche legt een sluier over ervaringen die op een bepaald moment in je leven te ingrijpend voor je waren. Je gaat stapsgewijs verder. Wat nu nog niet helder is wordt in de toekomst helder en duidelijk. Jouw innerlijke psyche bepaalt het tempo. Bewust of onbewust, je gaat zo snel als je gaat. 

In deze zoektocht sta je niet alleen. Wat je eerdere ervaringen ook waren, deze keer kijk en luister ik samen met jou naar wat zich toont, zonder oordeel. Wat zich toont is altijd van betekenis voor jou en je verlangen. Ik erken en benoem jouw, zich stap voor stap ontvouwende, waarheid.

Ik baseer me bij je opstelling op de Identiteit georiënteerde psychotrauma theorie (IOPT). Die vormt de achtergrond, de kennis van waaruit ik kijk en spreek. Franz Ruppert, een Duits professor in de psychologie en psychotherapeut, is de grondlegger van dit theoriemodel. Zijn inzichten zijn gebaseerd op een combinatie van hechting- en trauma-theorieën. 

Een IOPT is geen familieopstelling. De methoden hebben enkel de manier van werken gemeenschappelijk. In een IOPT heb jij de volledige regie, jij bepaalt en jij kiest. Jij plaatst de woorden in een zin, die op dat moment jouw verlangen is. Jij kiest de volgorde waarin je de woorden van je verlangen opstelt. Dit doe je door uit de aanwezige deelnemers een vertegenwoordiger (representant / resonant) te vragen voor dit specifieke woord. Jij zet de representanten neer in de ruimte. Op deze manier is en blijft jouw verlangen het kader en de grens, waarbinnen gewerkt wordt.

Alle aanwezigen, jij, ik, de representanten en de toeschouwers, zijn getuigen. Wat onbewust was wordt helder en door de aanwezigen erkend. Vanuit mededogen voor jezelf en je geschiedenis kan de heling plaatsvinden. De mist trekt op en wat overblijft is jouw bewuste waarheid. Deze waarheid, hoe pijnlijk soms ook, is altijd heilzaam. “Heilen” betekent “helen”. Je wordt weer heel. Een heel mens is een gezond mens. 

Dat is precies het doel van een IOPT: jou in de mogelijkheid stellen om een gezonde, zelfbepalende en zelfverantwoordelijke mens te zijn. De energie die je voorheen inzette om te overleven komt beschikbaar om een vrij en bewust leven te kiezen en te creëren. Een menselijk leven waarin je jezelf erkent, omarmt en manifesteert als het mooie, empathische en liefdevolle wezen dat je altijd al was.

wezen

kom maar

laat jezelf beluisteren

ik laat me horen

wezenlijk