Identiteit

georiënteerde

psychotrauma

theorie

De opstellingsmethode is gebaseerd op trauma- en hechtingstheorieën. Uit onderzoek naar trauma en hechting blijkt dat mensen door één of meerdere traumatische ervaringen innerlijk verdeeld raken.

Als gevolg van niet-geïntegreerde trauma-ervaringen splitst de menselijke psyche op in delen: een trauma-deel, één of meerdere overlevingsdelen en een gezond deel. De overlevingsdelen beschermen je voor de pijnlijke, stresserende en bijgevolg vernietigende invloed van de traumatische ervaring op jouw psyche. Via de hechting met belangrijke hechtings-figuren, van wie jij voor je overleven als baby, kind en puber afhankelijk was, heb je (overlevings-) delen en strategieën in jouw psyche ontwikkeld én overgenomen. Ze vormden jouw meest adequate antwoord op de context die jij in je eerste levensperiode aantrof. 

Middels de opstelling van het Verlangen breng ik je in contact met deze, vaak onbewuste, delen in jezelf. Het zijn die delen die jou ervan weerhouden om je eigen krachtige en liefdevolle zelf te leven en je eigen autoriteit op te pakken.

Wat een opstelling kan laten zien is:

  • hoe de delen van jezelf en /of de betekenisvolle anderen zich tot elkaar verhouden,
  • hoe je afgescheiden bent geraakt van jezelf en hoe je de verbinding met de ander bent verloren als gevolg van de context die je aantrof toen je geboren bent en als gevolg van de ingrijpende gebeurtenissen die plaatsvonden in je ontwikkeling,
  • hoe de invloed van een traumatische ervaring in een eerdere generatie doorwerkt in jezelf, als lid van een volgende generatie.

De bewustwording gebeurt stap voor stap. Jij behoudt de regie. Het is een proces van geleidelijk aan blootleggen. Doordat ik tijdens de opstellings-sessie erken en benoem wat er gebeurt ga je de delen, dynamieken en patronen in jezelf begrijpen. Door het mededogen met jezelf zal de split in jezelf geheeld kunnen worden.

De energie die je voorheen investeerde om deze split, dit afgescheiden zijn van jezelf en de ander, te handhaven komt weer ter beschikking van jouw gezonde delen. Je wordt weer de krachtige, gezonde en liefdevolle schepper in geest, gedachten, woorden en handelingen die je in wezen altijd al was en nog steeds bent.